Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

    Szkoła policealna:

- technik turystyki wiejskiej

- kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik hodowca koni w zakresie kwalifikacji R.19 (organizacja chowu i hodowlii koni) i R.20 (szkolenie i użytkowanie koni)


Program nauczania w zawodzie technik turystyki wiejskiej obejmuje następujące przedmioty zawodowe:
- podstawy turystyki wiejskiej
- obsługa ruchu turystycznego
- organizacja usług noclegowych
- żywienie turystów
- produkcja roślinna
- produkcja zwierzęca
- ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
- język obcy zawodowy
- zajęcia praktyczne
- specjalizacja
- praktyka zawodowa

Szkoła daje kwalifikacje rolnicze!!!  Nauka trwa dwa lata.

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak: przyroda, krajobraz, kultura czy zabudowa. 

Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do:
-  planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich
- organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego
- podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Nauka w zawodzie daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka.

TAGI