Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

    

TECHNIKUM HODOWLI KONI - KURS KWALIFIKACYJNY

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SPECJALIZACJA HODOWLA KONI

na podbudowie szkoły średniej 2 lata

kształcenie w systemie zaocznym

Po ukończeniu szkoły uzyskujesz kwalifikacje rolnicze 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:
 • Podstawy produkcji roślinnej
 • Podstawy produkcji zwierzęcej
 • Mechanizacja rolnictwa
 • Technologia produkcji pasz
 • Hodowla i użytkowanie koni
 • Technologie produkcji zwierzęcej
 • Ekonomika rolnictwa i polityka rolna
 • Podstawy biurowości
 • Marketing
 • Agroturystyka
 • Zarządzanie firmą
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Zajęcia praktyczne


Szkoła daje kwalifikacje rolnicze!!!  Nauka trwa dwa lata.

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak: przyroda, krajobraz, kultura czy zabudowa.

Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do:
-  planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich
- organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego
- podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Nauka w zawodzie daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka.

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ROLNICZE R.3 (prowadzenie produkcji rolniczej)  i R.16 (organizacja i organizowanie produkcji rolniczej)

NOWOŚĆ!!!

- florysta

- technik informatyk

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy*

2)  2 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół zawodowych)

4) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia) *

 

 * do pobrania w dziale REKRUTACJA

 

 

 

 


 

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA  

Poznań

ul. Hangarowa 14

W budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Poznaniu

Telefon: (0-61) 841-74-1; 61 8 140 360;

W godzinach 9:00 – 13:00

www.cds-lider.com.pl

tel.508 194 737

TAGI