Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Prowadzimy nabór do Technikum LIDER w Buku oraz w Głuchołazach na rok szkolny 2021/2022 na kierunki:

1. TECHNIK PSZCZELARZ (przedmiot rozszerzony: biologia)

2. TECHNIK AGROBIZNESU (przedmiot rozszerzony: j. obcy)

Język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Kwestionariusz z podaniem - POBIERZ

2. 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (8-klasowej)

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (po przyjęciu do szkoły)

(poniżej terminy rekrutacji)

 

         

 

 

TAGI