Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS-Lider
tel: 508 194 737 biuro@cds-lider.com.pl

Kierunki kształcenia Szkół „Lider” w Pniewach

 

SZKOŁA POLICEALNA:

- opiekun medyczny

- technik administracji

- technik BHP

- opiekun w domu pomocy społecznej

- technik turystyki wiejskiej (daje uprawnienia rolnicze)

-technik informatyk - NOWOŚĆ

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

na podbudowie gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej

 

Prowadzimy również kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie rolnik i technik rolnik, kwalifikacja R3 (prowadzenie produkcji rolniczej) R16 (organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej)

 

Informacja odnośnie rekrutacji: 61 29 10 607, 61 8 149 399, 508 194 737,

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I DOKŁADNA INFORMACJA:

budynek Zespołu Szkół

62-045 PNIEWY
ul. Wolności 10
Tel. 61 29 10 607, Tel. 508 194 737

w godzinach 8.00-15.00

 

Czesne 100 zł/ miesięcznie

(opiekun medyczny 150zł/ miesięcznie)

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)      Kwestionariusz osobowy*

2)      Podanie do szkoły policeanej* lub podanie do liceum dla dorosłych*

3)      1 fotografia (podpisana na odwrocie)

4)      Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu ( wymagane dla szkół policealnych)

5)      Kserokopia dowodu osobistego

6)      Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia) *

 

 

 

TAGI